Montarea și Punerea în Funcțiune

Compania „AUTEHTON GRUP” utilizează resursele umane proprii pentru instalarea profesională a sistemelor de refrigerare și aer condiționat și ventilație tehnologică, luând în considerare documentația de proiect, caracteristicile tehnice ale instalației, cerințele de calitate și siguranță ale unităților frigorifice operate în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil.
Livrarea și instalarea echipamentului sunt efectuate în conformitate cu documentația de proiect și cu sarcinile clientului.